Ben düşündüm ki zibilyon tane Dapper mevzusundan bahseden makaleler arasında neden yazdığım bu makale de olmasın, olsun ! Olmalı. Çünkü bu makale içerisinde; adım adım Dapper Micro ORM ile Web API üzerinden bir çalışma gerçekleştirmekle beraber Dapper ı daha yakından tanıma şansınız olacak. Dapper ı daha yakından tanımak ve tanıtmak için derin araştırmalar yaptım. Dolayısıyla anlaşılır ve kafanızdaki sorulara cevaplarla dolu bir makale yine sizi bekliyor. O halde bir gemici edasıyla başlayalım, Vira Bismillah !

Fihrist

  • ORM Nedir ve Neden ORM Kullanılmalı ?
  • Micro ORM Nedir ve Neden Micro ORM Kullanılmalı ?
  • ORM ve Micro ORM Karşılaştırılması
  • Dapper Nedir ?

Buraya çok kompleks bir veri tabanı çalışmasını ben de eklemek isterdim. Fakat gelin görün ki şu an böyle bir şeye kalkışmaya gerek yok dostlar. Gerekli konulara değinerek, çok abartmadan mantığı kavrayarak ciks bir tatlıcı dükkanı şeklinde hayal ettiğim çalışmanın veri tabanı dokümanları, temel bilgileri, normalization formları aşağı kaydırarak bulabilirsiniz. Hadi koşun. 🎈

Normalization Olayı Ne ?

Eğer bir veri tabanı oluşturacaksanız bunun sorumluluğunu da üstlenmeniz gerekir. Bununla beraber bazı şartlara da riayet etmeniz lazımdır. Güçlü, sürekli bozulmayan, devamlı error vermeyen bir veri tabanı yapmanın en güzel ve sağlam yolu normalizasyon yapmaktan geçer.

Normalizasyonun olayı ve amacını iki şekilde ifade edebiliriz. Veri tabanında veri tekrarlarını…


Şu an burada afilli bir giriş yapmamdan daha afilli bir şey varsa o da SOLID prensipleri mevzusudur. Bu yazıyı bilenler bilmeyenlere ,bilmeyenler bilenlerle paylaşadursun biz direkt konumuza geçelim. Henüz bu kavramla ilk defa tanışıyorsanız ya da bir türlü kafanıza yatmayan noktalar varsa endişelenmeyin ve her şeye farklı bir pencereden bakmaya hazır olun. Ayrıca şunu ifade etmeliyim ki doğruyu öğrenmenin en iyi yollarından biri yanlışları öğrenmektir. Ben de bu yazı içerisinde sizler için bu taktiğe sıklıkla başvuracağım 👌

Fihrist

  • SOLID Hakkında
  • Web API Hakkında
  • MVC Hakkında
  • Web API Kullanarak Senaryo Üzerinden SOLID Prensipleri

SOLID Hakkında

SOLID bir kısaltmadır. Bu kısaltmanın doğru yazılmış hali S.O.L.I.D…

Büşra Altun

Buraya yazılım sektöründe kendimi geliştirmek için öğrenmiş olduğum teorik-pratik bilgileri dökmeye geldim.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store