Evet forEach ile başlayan bu serüveni ECMAScript 5.1 ile yazılım dünyasında adından söz ettiren ve diziler üzerinde işlem yapan reduce() metodu ile devam ettiriyorum 🎈

Fihrist

reduce() Nedir ?

Bir koşul olduğunu düşünün ve bu koşula göre de diziden tek bir eleman almanız gerektiğini düşünün. İşte bu tür durumlarda reduce() metodunu kullanabiliriz. Yani bu yöntem, bir diziyi tek bir öğeye indirgeyen bir geri çağırma işlevi yürütür. Mesela ; max değerli elemanı alma, elemanların toplamını bulma gibi işlemlerde kullanılabilir. reduce fonksiyonu temelde max ve curr olmak üzere iki parametre alır. İlk parametrede indirgenecek sonuç değeri…


Daha önce forEach metodundan ve tabi bir sonraki çalışmamın map ile beraber reduce üzerine olacağından da bahsetmiştim. forEach metoduna buradan erişebilirsiniz.

Fihrist

map()

Namı diğer son dizi bükücü :) Dizideki bütün elemanları bir işlemden geçirmemizi sağlıyor. map() metodu ile dizideki verileri istediğimiz formatta yeni bir array oluşturmak için kullanabiliriz. Mesela içerisinde “2,4,6” olan bir dizimiz olsun ve bu değerlerin karekökünü döndüren bir dizi döndürelim senaryosunda map() yardımımıza koşar.

map() metodu, her bir dizi elemanı için bir işlev çağrısının sonuçlarına sahip yeni bir dizi oluşturur. …


Sayın insan , JavaScript içerisinde diziler veya nesneler üzerinde işlem yapan, döngü gerçekleştiren birçok metot var. Bu makale içerisinde forEach() metoduna değineceğim. Vira Bismillah :)

Fihrist

forEach() Metodu

Bir dizi ya da bir nesne üzerinde yineleme için kullanılır. Metot, bize onları bir şekilde çıkarıp değiştirebileceğimiz yahut dönüştürme işlemi yapabileceğimiz şekilde bireysel öğelere erişim sağlar.

Bu makale içerisinde ilk olarak diziler üzerinde forEach() nasıl kullanılır buna değineceğim. Sonra da nesneler üzerinde kullanımına geçeriz.

forEach metodu sırasıyla, bir dizideki her bir eleman için bir kere bir işlevini çağırır.

Not: İşlev…


Ben düşündüm ki zibilyon tane Dapper mevzusundan bahseden makaleler arasında neden yazdığım bu makale de olmasın, olsun ! Olmalı. Çünkü bu makale içerisinde; adım adım Dapper Micro ORM ile Web API üzerinden bir çalışma gerçekleştirmekle beraber Dapper ı daha yakından tanıma şansınız olacak. Dapper ı daha yakından tanımak ve tanıtmak için derin araştırmalar yaptım. Dolayısıyla anlaşılır ve kafanızdaki sorulara cevaplarla dolu bir makale yine sizi bekliyor. O halde bir gemici edasıyla başlayalım, Vira Bismillah !

Fihrist


Buraya çok kompleks bir veri tabanı çalışmasını ben de eklemek isterdim. Fakat gelin görün ki şu an böyle bir şeye kalkışmaya gerek yok dostlar. Gerekli konulara değinerek, çok abartmadan mantığı kavrayarak ciks bir tatlıcı dükkanı şeklinde hayal ettiğim çalışmanın veri tabanı dokümanları, temel bilgileri, normalization formları aşağı kaydırarak bulabilirsiniz. Hadi koşun. 🎈

Normalization Olayı Ne ?

Eğer bir veri tabanı oluşturacaksanız bunun sorumluluğunu da üstlenmeniz gerekir. Bununla beraber bazı şartlara da riayet etmeniz lazımdır. Güçlü, sürekli bozulmayan, devamlı error vermeyen bir veri tabanı yapmanın en güzel ve sağlam yolu normalizasyon yapmaktan geçer.

Normalizasyonun olayı ve amacını iki şekilde ifade edebiliriz. Veri tabanında veri tekrarlarını…


Şu an burada afilli bir giriş yapmamdan daha afilli bir şey varsa o da SOLID prensipleri mevzusudur. Bu yazıyı bilenler bilmeyenlere ,bilmeyenler bilenlerle paylaşadursun biz direkt konumuza geçelim. Henüz bu kavramla ilk defa tanışıyorsanız ya da bir türlü kafanıza yatmayan noktalar varsa endişelenmeyin ve her şeye farklı bir pencereden bakmaya hazır olun. Ayrıca şunu ifade etmeliyim ki doğruyu öğrenmenin en iyi yollarından biri yanlışları öğrenmektir. Ben de bu yazı içerisinde sizler için bu taktiğe sıklıkla başvuracağım 👌

Fihrist

SOLID Hakkında

SOLID bir kısaltmadır. Bu kısaltmanın doğru yazılmış hali S.O.L.I.D…

Büşra Altun

Buraya yazılım sektöründe kendimi geliştirmek için öğrenmiş olduğum teorik-pratik bilgileri dökmeye geldim.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store